Politika o Privatnosti

Dobrodošli na https://www.vasamedicinskasestra.rs („Sajt“). Razumemo da je privatnost na internetu važna za korisnike našeg Sajta, posebno kada obavljaju poslove. Ova izjava uređuje naše politike privatnosti u odnosu na one korisnike Sajta (”Posetioci”) koji ga posete bez obavljanja poslova i Posetioce koji se registruju da bi obavljali poslove na Sajtu i koristili razne usluge koje nudi Vaša Medicinska Sestra (zajedno, ”Usluge”) (”Ovlašćeni korisnici”).

„Lično prepoznatljive informacije“

odnose se na sve informacije koje identifikuju ili mogu biti korišćene da identifikuju, kontaktiraju ili pronađu osobu kojoj takve informacije pripadaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, adresu, broj telefona, faks broj, e-mail adresu, finansijske profile, broj socijalnog osiguranja i informacije o kreditnoj kartici. Lično prepoznatljive informacije ne uključuju informacije koje se prikupljaju anonimno (tj. bez identifikacije pojedinačnog korisnika) ili demografske informacije koje nisu povezane s identifikovanim pojedincem.

Koje lično prepoznatljive informacije se prikupljaju?

Možemo prikupljati osnovne informacije o profilu svih naših Posetilaca. Od naših Ovlašćenih korisnika prikupljamo sledeće dodatne informacije: imena, adrese, brojeve telefona i e-mail adrese Ovlašćenih korisnika, prirodu i veličinu poslovanja, te prirodu i veličinu reklamnog inventara koji Ovlašćeni korisnik namerava kupiti ili prodati.

Koje organizacije prikupljaju informacije?

Pored našeg direktnog prikupljanja informacija, naši dobavljači usluga treće strane (kao što su kompanije za kreditne kartice, klirinške kuće i banke) koji mogu pružati usluge kao što su krediti, osiguranje i usluge eskroa, mogu prikupljati ove informacije od naših Posetilaca i Ovlašćenih korisnika. Ne kontrolišemo kako ove treće strane koriste takve informacije, ali tražimo od njih da otkriju kako koriste lične podatke koje su im dali Posetioci i Ovlašćeni korisnici. Neki od ovih trećih strana mogu biti posrednici koji deluju isključivo kao veze u distribucionom lancu i ne čuvaju, ne zadržavaju ili ne koriste informacije koje su im date.

Kako Sajt koristi lično prepoznatljive informacije?

Koristimo lično prepoznatljive informacije kako bismo prilagodili Sajt, ponudili odgovarajuće usluge i ispunili zahteve za kupovinu i prodaju na Sajtu. Možemo slati e-mailove Posetiocima i Ovlašćenim korisnicima o istraživanjima ili mogućnostima kupovine i prodaje na Sajtu ili informacijama povezanim sa predmetom Sajta. Takođe možemo koristiti lično prepoznatljive informacije kako bismo kontaktirali Posetioce i Ovlašćene korisnike u odgovoru na određene upite ili kako bismo pružili tražene informacije.

S kim se informacije mogu deliti?

Lično prepoznatljive informacije o Ovlašćenim korisnicima mogu se deliti s drugim Ovlašćenim korisnicima koji žele proceniti potencijalne transakcije s drugim Ovlašćenim korisnicima. Možemo deliti agregirane informacije o našim Posetiocima, uključujući demografiju naših Posetilaca i Ovlašćenih korisnika, s našim pridruženim agencijama i dobavljačima trećih strana. Takođe nudimo mogućnost ”odjave” od primanja informacija ili kontakta od nas ili od bilo koje agencije koja deluje u naše ime.

Kako se čuvaju lično prepoznatljive informacije?

Lično prepoznatljive informacije koje prikuplja Vaša Medicinska Sestra čuvaju se sigurno i nisu dostupne trećim stranama ili zaposlenima u Vaša Medicinska Sestra osim za upotrebu kako je gore navedeno.

Koje opcije su dostupne Posetiocima u vezi s prikupljanjem, korišćenjem i distribucijom informacija?

Posetioci i Ovlašćeni korisnici mogu se odjaviti od primanja neželjenih informacija od nas i/ili naših dobavljača i pridruženih agencija odgovarajući na e-mail kako je navedeno ili kontaktirajući nas na [kontakt adresa/e-mail će biti ovde].

Da li se koriste kolačići na Sajtu?

Kolačići se koriste iz raznih razloga. Koristimo kolačiće kako bismo dobili informacije o preferencijama naših Posetilaca i uslugama koje odabiru. Takođe koristimo kolačiće iz sigurnosnih razloga kako bismo zaštitili naše Ovlašćene korisnike. Na primer, ako je Ovlašćeni korisnik prijavljen i sajt se ne koristi duže od 10 minuta, automatski ćemo odjaviti Ovlašćenog korisnika.

Kako Vaša Medicinska Sestra koristi informacije o prijavi?

Vaša Medicinska Sestra koristi informacije o prijavi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, IP adrese, ISP-e i tipove pretraživača, za analizu trendova, administraciju Sajta, praćenje kretanja i upotrebe korisnika i prikupljanje širokih demografskih informacija.

Koji partneri ili pružaoci usluga imaju pristup lično prepoznatljivim informacijama Posetilaca i/ili Ovlašćenih korisnika na Sajtu?

Vaša Medicinska Sestra je sklopila i nastaviće sklapati partnerstva i druge afilijacije s brojnim dobavljačima. Takvi dobavljači mogu imati pristup određenim lično prepoznatljivim informacijama na osnovu potrebe da bi procenili Ovlašćene korisnike za podobnost usluge. Naša politika privatnosti ne pokriva njihovo prikupljanje ili korišćenje ovih informacija. Otkrivanje lično prepoznatljivih informacija kako bi se postupalo po zakonu. Otkrićemo lično prepoznatljive informacije kako bismo postupili prema sudskom nalogu ili pozivu ili zahtevu od strane organa za sprovođenje zakona za objavu informacija. Takođe ćemo otkriti lično prepoznatljive informacije kada je to razumno neophodno kako bi se zaštitila sigurnost naših Posetilaca i Ovlašćenih korisnika.

Kako Sajt čuva lično prepoznatljive informacije sigurno?

Svi naši zaposleni su upoznati s našom politikom i praksama sigurnosti. Lično prepoznatljive informacije naših Posetilaca i Ovlašćenih korisnika su dostupne samo ograničenom broju kvalifikovanih zaposlenih koji imaju lozinku kako bi pristupili informacijama. Redovno proveravamo naše sigurnosne sisteme i procese. Osetljive informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica ili brojevi socijalnog osiguranja, štite se protokolima za šifrovanje, koji su postavljeni kako bi se zaštitile informacije poslate preko Interneta. Iako preduzimamo komercijalno razumne mere kako bismo održavali sigurnu lokaciju, elektronske komunikacije i baze podataka su podložne greškama, manipulacijama i provalama, i ne možemo garantovati ili jamčiti da se takvi događaji neće desiti i nećemo biti odgovorni prema Posetiocima ili Ovlašćenim korisnicima za bilo koju takvu pojavu.

Kako Posetioci mogu ispraviti bilo kakve netačnosti u lično prepoznatljivim informacijama?

Posetioci i Ovlašćeni korisnici mogu nas kontaktirati kako bi ažurirali lično prepoznatljive informacije o njima ili ispravili bilo kakve netačnosti šaljući nam e-mail na vasamedicinskasestra@gmail.com

Može li Posetilac obrisati ili deaktivirati lično prepoznatljive informacije prikupljene od strane Sajta?

Pružamo Posetiocima i Ovlašćenim korisnicima mehanizam za brisanje/deaktivaciju lično prepoznatljivih informacija iz baze podataka Sajta kontaktirajući [kontakt adresa/e-mail će biti ovde]. Međutim, zbog rezervnih kopija i evidencija o brisanjima, može biti nemoguće obrisati unos Posetioca bez zadržavanja nekih preostalih informacija. Pojedinac koji zahteva deaktivaciju lično prepoznatljivih informacija će imati ovu informaciju funkcionalno obrisano, i nećemo prodavati, prenositi ili koristiti lično prepoznatljive informacije koje se odnose na tu osobu na bilo koji način u budućnosti.

Šta se dešava ako se Politika privatnosti menja?

Obavestićemo naše Posetioce i Ovlašćene korisnike o promenama u našoj politici privatnosti postavljanjem takvih promena na Sajtu. Međutim, ako menjamo našu politiku privatnosti na način koji može uzrokovati otkrivanje lično prepoznatljivih informacija koje Posetilac ili Ovlašćeni korisnik ranije zatražio da ne budu otkrivene, kontaktiraćemo takvog Posetioca ili Ovlašćenog korisnika kako bi takav Posetilac ili Ovlašćeni korisnik sprečio takvo otkrivanje.

Linkovi:

https://www.vasamedicinskasestra.rs sadrži veze ka drugim veb sajtovima. Imajte na umu da kada kliknete na jedan od ovih linkova, prelazite na drugi veb sajt. Ohrabrujemo vas da pročitate izjave o privatnosti ovih povezanih sajtova jer njihove politike privatnosti mogu se razlikovati od naših.

Scroll to Top