Klistiranje: Istorija i Značaj za Zdravlje

Uvod Klistiranje debelog creva, takođe poznato kao hidrokolonoterapija ili irigacija debelog creva, je medicinska procedura koja uključuje unos tečnosti u debelo crevo putem rektuma radi ispiranja i čišćenja tog dela digestivnog sistema. Osnovna svrha ove procedure je uklanjanje nagomilanih fekalnih materija, toksina i drugih nečistoća iz debelog creva. Izvor: https://www.misaludnavarra.es/ Poreklo Klistiranja Klistiranje ima bogatu

Saznajte više
Scroll to Top